Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng

ID [0]

Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng

A.quang – phát quang.
B.Tán sắc ánh sáng.
C.Quang điện trong.
D.Huỳnh quang.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C
Bình luận
hoctaprenluyen - sao mk vẫn đc xanh đây . 8/6/2017

Trả lời

ocacloudy OcaCloudy đẹp trai như bọn mình mới xanh đấy hehee 9/6/2017
tungdeptrai1999 :V 9/6/2017
ocacloudy OcaCloudy 9/6/2017
trankhanhKQH - hay

Trả lời

tuanboy98 - Tuanboy98 tkssss key )) . 6/6/2017

Trả lời

toilasomot1 - +0.25 . 5/6/2017

Trả lời

ankana1k15 - + 0,25 . 5/6/2017

Trả lời

pvkhoi - + 0,25 free . 5/6/2017

Trả lời

anhloi13kaka1 - hay alwms . 5/6/2017

Trả lời

98hocvienanninh @@@@@@@@@ 5/6/2017
kembong107 - sập mặt . 5/6/2017

Trả lời

trongkane - Thua . 5/6/2017

Trả lời

nguyenvankha99 đáp án đúng rồi mà bạn
98hocvienanninh - XIN 0.25 . 5/6/2017

Trả lời

bodyguardofwife - +0,25 . 5/6/2017

Trả lời

anhtrung01 - +0,25 sai key . 5/6/2017

Trả lời

tongquyen127999 - C . 5/6/2017

Trả lời

ghostrider1999 - 1 . 5/6/2017

Trả lời

robotech01 - ha ha . 5/6/2017

Trả lời

ratyeuhoa - sai key @@ . 5/6/2017

Trả lời

tungdeptrai1999 thế là đc thêm 0,25 hehe 5/6/2017
ratyeuhoa 5/6/2017
ratyeuhoa hehe 5/6/2017
tuan371999 nếu ko sai key cò lẹ 32/32 luôn hẻ 5/6/2017
raymond - @@ . 5/6/2017

Trả lời

khanhbinh2017 - khanhbinh2017 ..... . 5/6/2017

Trả lời

ghostrider1999 - C . 5/6/2017

Trả lời