Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Pin quang điện là nguồn điện trong đó

Pin quang điện là nguồn điện trong đó

A. quang năng được trực tiếp biến đổi thành điện năng.

B. năng lượng Mặt Trời được biến đổi trực tiếp thành điện năng

C. một tế bào quang điện được dùng làm máy phát điện

D. một quang điện trở, khi được chiếu sáng, thì trở thành máy phát điện.

Đáp án A

Pin quang điện là nguồn điện trong đó quang năng được trực tiếp biến đổi thành điện năng.
\(\rightarrow A\)