Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:

ID [661521]

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:

A. tơ nilon-6,6.
B. thủy tinh hữu cơ.
C. tơ olon (tơ nitrin).
D. poli(vinyl clorua).

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Cẩm Thủy 1 - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận