Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

ID [667707]

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

A. poli(vinyl clorua).
B. poli(metyl metacrylat).
C. polietilen.
D. poli(hexametylen ađipamit).

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Sở GD & ĐT Sóc Trăng

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án
Bình luận