Polime nào sau đây có mạch không phân nhánh?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Polime nào sau đây có mạch không phân nhánh?

ID [664701]

Polime nào sau đây có mạch không phân nhánh?

A. Glicogen.
B. Amilopectin.
C. Cao su lưu hoá.
D. Amilozơ.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D Giải: – Polime mạch không gian là: cao su lưu hóa và nhựa rezit (nhựa bakelit).

– Polime mạch phân nhánh là: glicogen và amilopectin.

– Polime mạch không phân nhánh: còn lại.

||⇒ chọn D.

Bình luận
duykhuong2210 glycogen mạch gì ạ
Trả lời 13 Tháng 6 lúc 23:57
lehuuminhtri glicogen mạch phân nhánh
14 Tháng 6 lúc 5:30 Cảm ơn