Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

ID [667435]

Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Poli(metyl metacrylat).
B. Poli(vinyl clorua).
C. Poli(etylen terephtalat).
D. Poliacrilonitrin.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT 2018 - Sở GD&ĐT Đà Nẵng - Đề 1

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận