Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

ID [660804]

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

A. Polisaccarit.
B. Poli(vinyl clorua).
C. Poli(etylen terephatalat).
D. Nilon-6,6.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Cửa Tùng - Quảng Trị - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận