PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ:CH4 ---> C2H2 ---> CH2=CHCl ---> PVCNếu hiệu suất toàn bộ qu?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream Tiếng Anh: Chữa Đề Thi Thử Chuyên Hùng Vương

PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ:CH4 ---> C2H2 ---> CH2=CHCl ---> PVCNếu hiệu suất toàn bộ qu?

ID [369758]

PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ: 
 CH4 ---> C2H2 ---> CH2=CHCl ---> PVC 
Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 20% thì thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy để điều chế ra 1 tấn PVC là (xem khí thiên nhiên chiếm 97% metan)

A. 1792 m3.
B. 3476 m3.
C. 3584 m3.
D. 3695 m3.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D \(n_{PVC}=\dfrac{10^6}{62,5n}=\dfrac{1,6*10^4}{n}\)

\(\Rightarrow n_{CH_4(lt)}=\dfrac{1,6*10^4}{n}*n*2=3,2*10^4 \Rightarrow n_{CH_4(tt)}=\dfrac{3,2*10^4}{0,2}=1,6*10^5\)

\(\Rightarrow V_{CH_4}=3,584*10^6(l)=3584(m^3) \Rightarrow V_{kk}=\dfrac{3584}{0,97}=3695(m^3)\)

Chọn D
Bình luận
hatina1998 bai nay e ko ra đáp án@@@@@ . 29/11/2015
30 Tháng 11 lúc 3:30
hatina1998 e ko ra đáp á bainay . 29/11/2015
30 Tháng 11 lúc 3:31
tho101 A coi đc rồi ^^! bài này Thỏ giúp đc đó.- - -Làm từ từ thì ntn nghe em:Vì đáp án tính ở mét khối => ta phải tính khối lượng ở Kg=> mPVC = 1 tấn = 1000kg => nPVC = 16 kmol2CH4 => C2H2 + 3H2- -32 <- - - - 16C2H2 + HCl => CH2=CHCl- -16 <- - - - - - - - - 16CH2=CHCl => [-CH2-CH(Cl)-]- - - 16 <- - - - - - - 16=> nCH4 thực tế cần = 32x100/ 20 = 160 kmol=> n Không khí = 160x100 /97 = 16000/97=> V không khí = 16000x22,4 /97 = 3694,845361 ~= 3695- - -Em coi thử em nhầm ở đâu nghen ^^! a thấy nhân 2 chỗ CH4 có khi quên đó.- - -Em hiểu đc thì bài ni em bấm máy ntn nhéV không khí = 22,4x 2x [1000/(27+35,5)]/ (0,2x0,97) ~= 3695 . 29/11/2015
30 Tháng 11 lúc 3:48
hatina1998 cảm ơn a.e đã hiểu r.e lam như nay a nay(1/62.5)x2x100/20x100/97x22.4=kq.hi . 29/11/2015
30 Tháng 11 lúc 3:59
tho101 ...đúng rồi đó em...^^!...về cơ bản bấm như vậy là đã chọn đc đáp án đúng rồi...tuy nhiên nếu đề đánh vào việc đổi đơn vị...ví dụ như có các đáp án em nên đổi đơn vị ngay từ đầu...đó là...(1x1000/62,5)...sau đó bấm tiếp để có đc đáp án hoàn thiện nhất nghe em...^^!... . 29/11/2015
30 Tháng 11 lúc 4:19
tho101 Comment của a bị lỗi mất. A viết lại ^^!Về cơ bản em bấm máy vậy là em chọn đc đáp án rồi.Tuy nhiên nếu đề đành vào việc em đổi đơn vị có đúng hay không bằng các đáp án đại loại a khuyên là em cố gắng đổi đơn vị cho đúng để đáp án đc bấm ra là 1 đáp án hoàn thiệt nhất nghe em ^^!Cụ thể là dòng em bấm thêm đoạn nhân 1000 (1x1000/62,5) rồi bấm tiếp. . 29/11/2015
30 Tháng 11 lúc 4:39
tho101 Sao vẫn bị lỗi!!!3695369, 536, 953, 6950, 3695 . 29/11/2015
30 Tháng 11 lúc 4:41
hxn2k2 sao lại nhân 2 chỗ CH4 ạ
20 Tháng 9 lúc 17:9
hxn2k2 à hiểu r
cân bằng
cảm ơn ạ
20 Tháng 9 lúc 17:10 (1) Cảm ơn