Quá trình mở rộng thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra lâu dài và gặp nhiều trở ngại vì lí do?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Quá trình mở rộng thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra lâu dài và gặp nhiều trở ngại vì lí do?

ID [756033]

Quá trình mở rộng thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra lâu dài và gặp nhiều trở ngại vì lí do nào dưới đây?

A. Sự khác biệt về chế độ chính trị, xã hội giữa các nước cản trở.
B. Cuộc Chiến tranh lạnh tác động, cùng với vấn dề Campuchia.
C. Các nước lớn trong Hội đồng bảo an Liên hợp quốc chi phối.
D. Xu thế hòa hoãn Đông – Tây trên thế giới diễn ra chậm chạp.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN