Quá trình tiềm tan là quá trình
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Quá trình tiềm tan là quá trình

ID [664221]

Quá trình tiềm tan là quá trình

A. virut nhân lên và phá tan tế bào.
B. ADN gắn vào NST của tế bào, tế bào sinh trưởng bình thường.
C. phá vở tế bào chủ để phóng thích ra ngoài.
D. lắp axit nucleic vào protein vỏ.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án B Một số virut khi xâm nhập vào tế bào chủ thì không phá huỷ tế bào chủ mà cài xen vào bộ máy di truyền của tế bào chủ. → Đáp án B.
Bình luận
quanteo0206s uay........
19 Tháng 9 lúc 0:41