Quặng hematit đỏ có thành phần chính là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Quặng hematit đỏ có thành phần chính là

ID [0]

Quặng hematit đỏ có thành phần chính là

A. Fe3O4.
B. FeCO3.
C. FeS2.
D. Fe2O3.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận