Quặng hematit đỏ có thành phần chính là
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Tương giao đồ thị hàm số

Quặng hematit đỏ có thành phần chính là

ID [657883]

Quặng hematit đỏ có thành phần chính là

A. Fe3O4.
B. FeCO3.
C. FeS2.
D. Fe2O3.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN