Quặng hematit đỏ có thành phần chính là
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: LỊCH SỬ THẾ GIỚI 1945 - 2000

Quặng hematit đỏ có thành phần chính là

ID [664700]

Quặng hematit đỏ có thành phần chính là

A. FeCO3.
B. Fe2O3.
C. Fe3O4.
D. Fe2O3.nH2O.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
tranduchoanghuy

Huy Trần

Giải: – A là quặng xiderit.

– B là quặng hematit đỏ.

– C là quặng manhetit.

– D là quặng hematit nâu.

||⇒ chọn B.

ceothuytrang làm từ đầu đến h, bh ms đúng đc 1 câu
23 Tháng 6 lúc 11:22