Quặng xiđerit chứa thành phần chính là
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Tương giao đồ thị hàm số

Quặng xiđerit chứa thành phần chính là

ID [664670]

Quặng xiđerit chứa thành phần chính là

A. FeCO3
B. Fe3O4.
C. Fe2O3.
D. FeS2
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
sasukeduy113

Hồ Thanh Duy

Giải:
Các loại quặng sắt thường gặp:

● Hematit đỏ: Fe2O3 khan

● Hematit nâu: Fe2O3.nH2O

● Mahetit: Fe3O4

● Xiderit: FeCO3

● Pirit: FeS2

● Cromit: FeO.Cr2O3

Đáp án A.