Quặng xiđerit chứa thành phần chính là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Quặng xiđerit chứa thành phần chính là

ID [60453]

Quặng xiđerit chứa thành phần chính là

A. FeCO3
B. Fe3O4.
C. Fe2O3.
D. FeS2
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải:
Các loại quặng sắt thường gặp:

● Hematit đỏ: Fe2O3 khan

● Hematit nâu: Fe2O3.nH2O

● Mahetit: Fe3O4

● Xiderit: FeCO3

● Pirit: FeS2

● Cromit: FeO.Cr2O3

Đáp án A.

Bình luận