Quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945) và những thỏa thuận về sau giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khu?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945) và những thỏa thuận về sau giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khu?

ID [0]

Quyết định của Hội nghị Ianta (2 – 1945) và những thỏa thuận về sau giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã trở thành khuôn khổ của một trận tự thế giới mới, vì lí do nào sau đây?

A.Các nước thắng trận hưởng nhiều quyền lợi sau chiến tranh.
B.Xác lập trên toàn thế giới cục diện hai cực, hai phe kéo dài.
C.Đã dẫn tới sự thất bại của chủ nghĩa thực dân ở các thuộc địa.
D.Phân chia xong phạm vi ảnh hưởng giữa các nước thắng trận.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án B
Bình luận
zincity123456 - thầy ơi e ko hiểu câu này ạ e tưởng đến chiến tranh lạnh sau khi sửa đời của 2 tổ chức là NATO và Vacsava thì mới đánh dấu sự xác lập cục diện 2 cực 2 phe

Trả lời

jaica0g0t 2 tổ chức quân sự của 2 phe ra đời coi như là 2 phe tuyên bố chống lại nhau vậy đó