Quyết nghị của Quốc tế Cộng sản tại Đại hội VII (7 – 1935) về việc thành lập Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thàn?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Quyết nghị của Quốc tế Cộng sản tại Đại hội VII (7 – 1935) về việc thành lập Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thàn?

ID 756031.

Quyết nghị của Quốc tế Cộng sản tại Đại hội VII (7 – 1935) về việc thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít là nhằm đoàn kết, tập hợp các lực lượng

A. dân chủ tiến bộ để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
B. tiến bộ ở Đức, Italia, Nhật Bản tiêu diệt phát xít.
C. tiến bộ ở các nước đế quốc đấu tranh chống lại chủ nghĩa phát xít.
D. của giai cấp công nhân cùng đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ