Rose suggested a suit and tie when he went for the interview
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Rose suggested a suit and tie when he went for the interview

ID [119470]

Rose suggested _____ a suit and tie when he went for the interview

A. him to wear
B. he wear
C. he must wear
D. that he wears
Lại Thị Lan
Đáp án A Dịch: Rose đề nghị rằng anh ta mặc bộ suit và thắt cà vạt trước khi đến buổi phỏng vấn
Bình luận
dangmyhanh sao lại A ạ
Trả lời 16 Tháng 9 lúc 18:45
captain2604 anh nghĩ là câu B, phải là suggest (that) S (should) V......
16 Tháng 9 lúc 18:51 (3) Cảm ơn
dangmyhanh em cg làm b ạ
16 Tháng 9 lúc 18:57 Cảm ơn
captain2604 suggest k thể chơi câu A như đa số các động từ tường thuật bình thường được nên câu A là vớ vẩn. Key B
16 Tháng 9 lúc 18:58 (2) Cảm ơn
thidaihoc23phay5diem câu này key sao ay sao ạ nếu key A thì suggest phải ving chứ
Trả lời 19 Tháng 9 lúc 22:46
nguyenkieuchauanh nhưng câu B lại thiếu "that"?
Trả lời 13 Tháng 10 lúc 15:53
captain2604 Có thể lược bỏ nhé
13 Tháng 10 lúc 15:54 (1) Cảm ơn