Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Sản phẩm của quá trình lên men rượu là:

Sản phẩm của quá trình lên men rượu là:

A. Rượu êtylic, H2O, năng lượng

B. Rượu êtylic, CO2, năng lượng.

C. Ax lactic, H2O, năng lượng

D. Axit lactic, năng lượng

Đáp án B

Thanh Ha Nguyen nếu t nhớ k nhầm thì mấy cái này sgk có đủ hơi phũ nhưng bạn có thể đọc lại sgk trước khi hỏi
. 26/02/2018
thi vì gì làm gì lên men có nước nhỉ
. 26/02/2018