Sắp xếp nào sau đây là đúng về sự giảm dần quãng đường đi được của các tia phóng xạ trong không khí?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sắp xếp nào sau đây là đúng về sự giảm dần quãng đường đi được của các tia phóng xạ trong không khí?

ID [647380]

Sắp xếp nào sau đây là đúng về sự giảm dần quãng đường đi được của các tia phóng xạ trong không khí?

A. γ, β, α
B. α, γ, β.
C. α, β, γ.
D. β, γ, α.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án A 4.png
Bình luận
gemma ????????? đây là tăng dần quãng đường đi mà ? A là giảm dần rồi
Trả lời 2 Tháng 4 lúc 23:4
nguyensuongpolice cũng thắc mắc, C chứ nhuể
2 Tháng 4 lúc 23:5 Cảm ơn
gemma chắc sai key đó bạn
2 Tháng 4 lúc 23:6 Cảm ơn
dchy89 lại lỗi key. chịu thôi
Trả lời 2 Tháng 4 lúc 23:6
congcocscn tưởng sai ai dè key sai :v. đã mở sách và xem lại hihi ≧◔◡◔≦
2 Tháng 4 lúc 23:7 (1) Cảm ơn
dchy89 -exp... -SP. xót vc
2 Tháng 4 lúc 23:8 Cảm ơn
phulhp123 em xin giơ tay rút lui thôi
2 Tháng 4 lúc 23:49
phamngocphat sửa key đi mod ơi....
Trả lời 6 Tháng 4 lúc 5:58
reus98 - Để a báo sửa key , câu này đáp án C đúng e nha : + Ta có : sự tăng dần quãng đường đi được của các tia phóng xạ trong không khí là :anpha -> B -> y=> C . 13/4/2018
13 Tháng 4 lúc 19:7 Cảm ơn
dngthoanh câu này bị sai key à . 13/4/2018
Trả lời 13 Tháng 4 lúc 16:19
reus98 + Ta có : sự tăng dần quãng đường đi được của các tia phóng xạ trong không khí là : anpha -> B -> y=> C . 13/4/2018
13 Tháng 4 lúc 19:7 Cảm ơn
abcdef0123456 thế mới bảo key sai . 16/4/2018
16 Tháng 4 lúc 16:33 Cảm ơn
khangtan32 đề bảo giảm dần nên A đúng mà moddd
Trả lời 2 Tháng 6 lúc 0:22
dchy89 sửa đề rồi bạn :V
2 Tháng 6 lúc 0:25 Cảm ơn
dchy89 sửa key sửa đề mà ko xóa cmt khiến t cmt như 1 thằng ngu vài lần. bị chửi ngu mấy lần -__- cạn lời
2 Tháng 6 lúc 0:26 Cảm ơn
khangtan32 hahahaha
2 Tháng 6 lúc 17:31 Cảm ơn
khoaga cho em xin vài trình tự như đâm xuyên tần só bước sóng ad
Trả lời 5 Tháng 6 lúc 21:4
sonanhnguyen tia có bước sóng càng nhỏ thì năng lượng càng lớn :v thì đam xuyên càng mạnh hơn
5 Tháng 6 lúc 22:37 Cảm ơn
vtc001624 Ơ mình thấy câu này key đúng mà
Trả lời 14 Tháng 6 lúc 20:15
tailinh2709 sửa lại rồi
14 Tháng 6 lúc 20:25 Cảm ơn