Sắp xếp theo thứ tự thời gian về các đời tổng thống Hoa Kì, gắn liền với chiến tranh xâm lược Việt Nam từ năm 1954 - 197?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sắp xếp theo thứ tự thời gian về các đời tổng thống Hoa Kì, gắn liền với chiến tranh xâm lược Việt Nam từ năm 1954 - 197?

ID [756090]

Sắp xếp theo thứ tự thời gian về các đời tổng thống Hoa Kì, gắn liền với chiến tranh xâm lược Việt Nam từ năm 1954 - 1975 là

A. Kennơđi, Giônxơn, Ních xơn, Aixenhoa.
B. Giônxơn, Ních xơn, Aixenhoa, Kennơđi.
C. Ních xơn, Aixenhoa, Kennơđi, Giônxơn.
D. Aixenhoa, Kennơđi, Giônxơn, Ních xơn.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN