Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, các Xô viết ở nước Nga được thành lập là chính quyền đại diện cho
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, các Xô viết ở nước Nga được thành lập là chính quyền đại diện cho

ID [0]

Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, các Xô viết ở nước Nga được thành lập là chính quyền đại diện cho

A.công nhân, nông dân, thợ thủ công.
B.công nhân, nông dân và binh lính.
C.tư sản, quý tộc mới và binh lính.
D.tư sản và liên minh công - nông.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án B
Bình luận