Sau khi tham gia chuyến hành trình vòng quanh thế giới, Đacuyn đã quan sát và rút ra những nhận xét như sau: I. Tất cả c?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sau khi tham gia chuyến hành trình vòng quanh thế giới, Đacuyn đã quan sát và rút ra những nhận xét như sau: I. Tất cả c?

ID [304030]

Sau khi tham gia chuyến hành trình vòng quanh thế giới, Đacuyn đã quan sát và rút ra những nhận xét như sau:
I. Tất cả các loài sinh vật có xu hướng sinh ra một số lượng con nhiều hơn so với số con có thể sống đến tuổi trưởng thành.
II. Quần thể sinh vật thường có xu hướng duy trì kích thước không đổi.
III. Các cá thể được sinh ra từ một bố cặp mẹ vẫn khác nhau về nhiều đặc điểm.
Giải thích nào sau đây đúng với quan điểm của Đacuyn?

A. Chọn lọc tự nhiên đã loại bỏ những cá thể kém thích nghi hơn.
B. Do đột biến và di – nhập gen nên đã làm cho quần thể có độ đa dạng di truyền cao.
C. Do tác động của yếu tố ngẫu nhiên nên những cá thể mang biến dị thích nghi bị đào thải.
D. Các cá thể có xu hướng xuất cư khi kích thước quần thể tăng lên.
Lại Thị Lan
Đáp án A Đáp án A.
Chọn lọc tự nhiên đã loại bỏ những cá thể kém thích nghi hơn do đó số lượng con nhiều hơn so với số con có thể sống đến tuổi trưởngthành.
Bình luận