She received three letters this morning. All of them were from Tony.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

She received three letters this morning. All of them were from Tony.

ID [0]

She received three letters this morning. All of them were from Tony.

A. All of the letters from Tony were received by her this morning.
B. All letters from Tony were received by her this morning.
C. She received three letters this morning all of which were from Tony.
D. Three of the letters she received this morning were from Tony.
Nguyễn Thị Oanh
https;//fb.com/moon.vn
Đáp án C Câu gốc: Cô ấy nhận được ba lá thư vào sáng nay. Tất cả đều do Tony gửi.
Đáp án: C. Cô ấy nhận được ba lá thư vào sáng nay, tất cả đều do Tony gửi.
Cấu trúc: Khi muốn thêm thông tin về toàn bộ hoặc một phần số vật hay người cụ thể, ta có thể dùng mệnh đề tính từ không hạn định với of which, of whose hay of whose sau những từ chỉ số lượng như most of, half of, plenty of, non of, one of….
Các lựa chọn khác không phù hợp vì:
- A khác nghĩa. (Tất cả thư do Tony gửi đã được cô ấy nhận sáng nay.)
- B khác nghĩa. (Tất cả thư do Tony gửi đã được nhận bởi cô ấy sáng nay.)
- D khác nghĩa. (3 trong số những lá thư cô ấy nhận được sáng nay là từ Tony.)
Bình luận
mkey4411 ủa câu d mắc gì khác nghĩa dị ☺☺
26 Tháng 3 lúc 12:43
thaolinh2000tlc câu c phải có dấu phẩy chứ nhỉ
Trả lời 29 Tháng 3 lúc 22:14
nhungevil2000 k cần dấu phẩy cx đc mà bn ....hơn nữa xét Về nghĩa thì 3 đáp án kia k phù hợp lắm
29 Tháng 3 lúc 23:23 Cảm ơn
tudiepthao1007 em thấy nghĩa câu A cũng có gì sai đâu, C cần có dấu phẩy thì mới đúng hơn chứ ạ
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 7:56
alivepool99 A ≠ nghĩa một tí, câu gốc nhắc đến 3 lá thư, mà A không nói đến số lượng thư
29 Tháng 4 lúc 8:42 Cảm ơn
thanhkieuueh Câu A ko rõ nghĩa lắm, chưa đề cập đến three letters, câu C phải có dấu phẩy mới đúng...
29 Tháng 4 lúc 8:43 Cảm ơn