Six out of the seven wonders of the ancient world are said to (be) destroyed.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Six out of the seven wonders of the ancient world are said to (be) destroyed.

ID [768925]

Six out of the seven wonders of the ancient world are said to (be) __________ destroyed.

A.
B.
C.
D.
Cô Trang Anh
https://fb.com/mrstranganh87
Đáp án
Tạm dịch:
Sáu trong số bảy kỳ quan của thế giới cổ đại được cho là đã bị phá hủy. 
Ta có: 
- to be said + to V: được cho là làm gì
- to be said + to have Vp2: được cho là đã làm gì
=> Việc sáu trong số bảy kì quan này đã bị phá hủy => ta dùng to be said to have + been + Vp2 (bị động)
Đáp án: have been
Bình luận
nguyenthucuc2502002 Giải thích giúp e tại sao không phải là be ạ
Trả lời 30 Tháng 9 lúc 19:56
nhathangx2212 Dịch: Sáu trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại được cho là đã bị phá huỷ
Cái việc bị phá huỷ này xảy ra ở quá khứ rồi bạn, còn be chỉ dùng khi thì của V1 (are said) cùng thì với V2 (be)
30 Tháng 9 lúc 23:31 (2) Cảm ơn
0914360684 To have been V2 mà thiếu been ạ
Trả lời 21 Tháng 10 lúc 23:7
captain2604 been ở đây chính là Vp2 trong công thức của cô em nhé.
21 Tháng 10 lúc 23:9 Cảm ơn