Sơ đồ bên minh họa lưới thức ăn trong một hệ sinh thái gồm các loài sinh vật : A, B, C, D, E, F, H.Cho các kết luận sau ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sơ đồ bên minh họa lưới thức ăn trong một hệ sinh thái gồm các loài sinh vật : A, B, C, D, E, F, H.Cho các kết luận sau ?

ID [0]

Sơ đồ bên minh họa lưới thức ăn trong một hệ sinh thái gồm các loài sinh vật : A, B, C, D, E, F, H. 

c473.png
Cho các kết luận sau về lưới thức ăn này:
(1) Lưới thức ăn này có tối đa 5 chuỗi thức ăn.
(2) Loài D tham gia vào 3 chuỗi thức ăn khác nhau
(3) Loài E tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn hơn loài F
(4) Nếu loại bỏ loài B ra khỏi quần xã thì loài D sẽ mất đi.
(5) Nếu số lượng cá thể của loài C giảm thì số lượng cá thể của loài F giảm
(6) Có 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 5.
Phương án trả lời đúng là

A. (1) đúng, (2) sai, (3) sai, (4) đúng, (5) sai, (6) đúng
B. (1) sai, (2) đúng, (3) sai, (4) đúng, (5) đúng, (6) sai
C. (1) đúng, (2) sai, (3) đúng, (4) sai, (5) đúng, (6) sai
D. (1) sai, (2) đúng, (3) đúng, (4) sai, (5) đúng, (6) sai
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án B
Bình luận
xuannguyen1103 ai D không??
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 23:20
ninhduong Key D nhé T cũng chọn D bị sai nè
29 Tháng 4 lúc 23:33 Cảm ơn
ninhduong Ơ @@ K phải... (3) sai và (4) cũng sai
(3) => Cả E và F đều tham gia vào 3 chuỗi thức ăn
(4) => B k phải nguồn thức ăn duy nhất của D nên B bị loại bỏ thì D vẫn tồn tại
29 Tháng 4 lúc 23:45 Cảm ơn
xuannguyen1103 (3) Đúng. E 4 chuỗi, F 3 chuỗi
(4) Sai. B mất thì B vẫn tồn tại vì E cung cấp ??
29 Tháng 4 lúc 23:51 Cảm ơn
xuannguyen1103 nhầm D :]]
29 Tháng 4 lúc 23:53 Cảm ơn
ninhduong À ừ rõ ràng lúc làm đếm ra 4 mà nãy đếm kiểu gì 3 lần vẫn ra 3
30 Tháng 4 lúc 0:30 Cảm ơn
giraffe2000 câu này key sai à mn?
Trả lời 13 Tháng 5 lúc 21:47
phatdatf007 yesssssss
13 Tháng 5 lúc 22:14 Cảm ơn