Sơ đồ bên minh họa lưới thức ăn trong một hệ sinh thái gồm các loài sinh vật : A, B, C, D, E, F, H.Cho các kết luận sau ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sơ đồ bên minh họa lưới thức ăn trong một hệ sinh thái gồm các loài sinh vật : A, B, C, D, E, F, H.Cho các kết luận sau ?

ID [0]

Sơ đồ bên minh họa lưới thức ăn trong một hệ sinh thái gồm các loài sinh vật : A, B, C, D, E, F, H. 

c473.png
Cho các kết luận sau về lưới thức ăn này:
(1) Lưới thức ăn này có tối đa 5 chuỗi thức ăn.
(2) Loài D tham gia vào 3 chuỗi thức ăn khác nhau
(3) Loài E tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn hơn loài F
(4) Nếu loại bỏ loài B ra khỏi quần xã thì loài D sẽ mất đi.
(5) Nếu số lượng cá thể của loài C giảm thì số lượng cá thể của loài F giảm
(6) Có 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 5.
Phương án trả lời đúng là

A.(1) đúng, (2) sai, (3) sai, (4) đúng, (5) sai, (6) đúng
B.(1) sai, (2) đúng, (3) sai, (4) đúng, (5) đúng, (6) sai
C.(1) đúng, (2) sai, (3) đúng, (4) sai, (5) đúng, (6) sai
D.(1) sai, (2) đúng, (3) đúng, (4) sai, (5) đúng, (6) sai
Bình luận
giraffe2000 - câu này key sai à mn?

Trả lời

phatdatf007 yesssssss
xuannguyen1103 - ai D không??

Trả lời

ninhduong Key D nhé T cũng chọn D bị sai nè
ninhduong Ơ @@ K phải... (3) sai và (4) cũng sai
(3) => Cả E và F đều tham gia vào 3 chuỗi thức ăn
(4) => B k phải nguồn thức ăn duy nhất của D nên B bị loại bỏ thì D vẫn tồn tại
ninhduong À ừ rõ ràng lúc làm đếm ra 4 mà nãy đếm kiểu gì 3 lần vẫn ra 3
xuannguyen1103 (3) Đúng. E 4 chuỗi, F 3 chuỗi
(4) Sai. B mất thì B vẫn tồn tại vì E cung cấp ??
xuannguyen1103 nhầm D :]]