Số oxi hóa cao nhất của crom thể hiện trong hợp chất nào sau đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Số oxi hóa cao nhất của crom thể hiện trong hợp chất nào sau đây?

ID [60660]

Số oxi hóa cao nhất của crom thể hiện trong hợp chất nào sau đây?

A.NaCrO2
B.Na2CrO4
C.CrO
D.Cr2O3
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BHD:
Số oxi hóa của crom trong các hợp chất lần lượt là: (A) +3; (B) +6; (C) +2; (D) +3.

Bình luận