Số oxi hóa cao nhất của crom thể hiện trong hợp chất nào sau đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Số oxi hóa cao nhất của crom thể hiện trong hợp chất nào sau đây?

ID [653284]

Số oxi hóa cao nhất của crom thể hiện trong hợp chất nào sau đây?

A. NaCrO2
B. Na2CrO4
C. CrO
D. Cr2O3
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận