Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Số tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{{{x^3}}}{{x - 2}} - 27$ song song với trục hoành là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Đáp án B

Đinh Thuỷ pt tiếp tuyến tại 1 điểm có hệ số góc = y' ,nó ko liên quan đến đổi dấu hay ko . theo mình là thế
. 01/06/2018
Hoàng Văn Toại bài này mình từng lm đề của cô giáo ở lớp ra đ án là 1 nhưng cô ns là ko có gtrij nào vì tại x=o thì đạo hàm ko đổi dấu . help ....me
. 01/06/2018
Phạm Duy Nhứt chết qên thử . 15/4/2018
. 15/04/2018
over lord vì trục hoành là đường y=0 có hệ số góc a=0 nên tt song song trục hoành khi a=a'=0
. 08/03/2018
Địch Bàn tại sao tiếp tuyến song song với trục hoành thì y'=0 ạ?
. 08/03/2018