So với cuộc Cách mạng tháng Hai, mục tiêu đấu tranh của nhân dân Nga trong Cách mạng tháng Mười (1917) có điểm gì khác b?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

So với cuộc Cách mạng tháng Hai, mục tiêu đấu tranh của nhân dân Nga trong Cách mạng tháng Mười (1917) có điểm gì khác b?

ID 756023.

So với cuộc Cách mạng tháng Hai, mục tiêu đấu tranh của nhân dân Nga trong Cách mạng tháng Mười (1917) có điểm gì khác biệt?

A. Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời thành lập sau Cách mạng tháng Hai.
B. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế Nga hoàng, thúc đẩy xã hội đi lên.
C. Lật đổ chế độ phong kiến, đưa Nga phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
D. Xóa bỏ tàn dư phong kiến để đưa Nga phát triển theo con đường xã hội dân chủ.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ