Social linguists would like to know the sounds of a language have to do with the cultural similarity of those that speak?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Hóa vô cơ 10: Hệ xác định chất trong bài tập HNO3 cơ bản

Social linguists would like to know the sounds of a language have to do with the cultural similarity of those that speak?


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

Social linguists would like to know _______the sounds of a language have to do with the cultural similarity of those that speak it.

A. how much
B. how many
C. how long ago
D. how far away
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án B Chọn đáp án: B. how many: bao nhiêu (dùng với danh từ số nhiều)
Đáp án còn lại: A. how much: bao nhiêu (dùng với danh từ không đếm được)
C. how long ago: cách đây bao lâu
D. how far away: bao xa
Tạm dịch: Các nhà ngôn ngữ học muốn biết bao nhiêu âm thanh của một ngôn ngữ phải làm với sự tương đồng về văn hóa của những người nói nó.
Bình luận
nguyenkieuchauanh Sao mà "how many the sounds " đc ạ? với lại chỗ "have to do with" nên dịch là " liên quan " mới phù hợp chứ ạ?
Trả lời 16 Tháng 11 lúc 21:4
captain2604 nó số nhiều thì how many đúng rồi. ừ dịch như em đi
16 Tháng 11 lúc 21:5 (1) Cảm ơn
camha123 Vì sau sound có s nên nó dc xem như là n đếm dc phải ko ak
Trả lời 28 Tháng 11 lúc 0:38
alivepool99 không phải bạn ơi, "how..." này nó bổ nghĩa cho "do with the cultural similarity of those that speak it" chứ không bổ nghĩa cho "the sounds", key là A: how much. dịch: các nhà ngôn ngữ xã hội học muốn biết âm thanh của một ngôn ngữ có liên quan đến sự tương đồng về văn hóa của những người nói nó như thế nào
28 Tháng 11 lúc 0:51 (1) Cảm ơn
captain2604 hiểu như em cũng đúng nhé, how many chia theo the sounds
28 Tháng 11 lúc 13:8 (1) Cảm ơn
nguyenkieuchauanh v là A hay B ạ? Riêng e vẫn thấy A đúng hơn, vì đề dư chữ "the" thì hoạ may mới chọn B th
Trả lời 1 Tháng 12 lúc 14:58
captain2604 the đâu có ảnh hưởng gì đến many và much đâu em
1 Tháng 12 lúc 14:59 (1) Cảm ơn
nguyenkieuchauanh nhưng mà how many thì cộng danh từ số nhìu th chứ làm gì có 'the" ạ?
Trả lời 4 Tháng 12 lúc 12:0
captain2604 thế k lẽ Chanh điền how much vào đấy, còn the thì chẳng qua cũng chỉ là 1 từ thêm vào để xác định rõ hơn, như his, her, our, their,...vậy thôi em
4 Tháng 12 lúc 12:47 (1) Cảm ơn
captain2604 Hôm nay có đề thi thử sở HN trên trang chủ Chanh vào thi onl em nhé
4 Tháng 12 lúc 13:34 (1) Cảm ơn