Sóng dừng trên một sợi dây với hai đầu cố định có hai bó sóng thì bước sóng bằng
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Hóa vô cơ 10: Hệ xác định chất trong bài tập HNO3 cơ bản

Sóng dừng trên một sợi dây với hai đầu cố định có hai bó sóng thì bước sóng bằng

ID [0]

Sóng dừng trên một sợi dây với hai đầu cố định có hai bó sóng thì bước sóng bằng

A. hai lần độ dài sợi dây.
B. khoảng cách giữa hai bụng sóng.
C. độ dài giữa hai đầu cố định đó.
D. bốn lần khoảng cách từ đầu dây đến bụng sóng.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án C Screenshot_9.png
Bình luận
levantamtam Câu này không ai khoanh D ạ? D cũng đúng mà. khoảng cách từ đầu dây đến bụng sóng là 1/4 bước sóng??? Ai giúp em với
Trả lời 18 Tháng 5 lúc 10:54
reus98 - Nếu câu D thì nó sai nha : lam đa = lam đa ( do đề yêu cầu liên hệ đến chiều dài dây nửa )
+ Ta có : điều kiện để có sóng dừng trên dây với hai đầu cố định là :
l = k.lam đa/2
mà trên dây có 2 bó sóng => có 2 bụng sóng => k =2
=> l = lam đa
- Vậy Sóng dừng trên một sợi dây với hai đầu cố định có hai bó sóng thì bước sóng bằng độ dài giữa hai đầu cố định đó.
18 Tháng 5 lúc 10:59 Cảm ơn