Sóng dừng trên một sợi dây với hai đầu cố định có hai bó sóng thì bước sóng bằng
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Sóng dừng trên một sợi dây với hai đầu cố định có hai bó sóng thì bước sóng bằng

ID 510491.

Sóng dừng trên một sợi dây với hai đầu cố định có hai bó sóng thì bước sóng bằng

A. hai lần độ dài sợi dây.
B. khoảng cách giữa hai bụng sóng.
C. độ dài giữa hai đầu cố định đó.
D. bốn lần khoảng cách từ đầu dây đến bụng sóng.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dachop_tiendu ( Lại Đắc Hợp )

14/4/2017 lúc 10:38 Link fb: https://www.facebook.com/laidachop

Screenshot_9.png
levantamtam Câu này không ai khoanh D ạ? D cũng đúng mà. khoảng cách từ đầu dây đến bụng sóng là 1/4 bước sóng??? Ai giúp em với
18/5/2018 lúc 10:54
reus98 - Nếu câu D thì nó sai nha : lam đa = lam đa ( do đề yêu cầu liên hệ đến chiều dài dây nửa )
+ Ta có : điều kiện để có sóng dừng trên dây với hai đầu cố định là :
l = k.lam đa/2
mà trên dây có 2 bó sóng => có 2 bụng sóng => k =2
=> l = lam đa
- Vậy Sóng dừng trên một sợi dây với hai đầu cố định có hai bó sóng thì bước sóng bằng độ dài giữa hai đầu cố định đó.
18/5/2018 lúc 10:59 Cảm ơn