Sự di truyền bệnh P ở người do 1 trong 2 alen quy định và được thể hiện qua sơ đồ phả hệ dưới đây. Các chữ cái cho biết ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sự di truyền bệnh P ở người do 1 trong 2 alen quy định và được thể hiện qua sơ đồ phả hệ dưới đây. Các chữ cái cho biết ?

ID 665568.

Sự di truyền bệnh P ở người do 1 trong 2 alen quy định và được thể hiện qua sơ đồ phả hệ dưới đây. Các chữ cái cho biết các nhóm máu tương ứng của mỗi người. Biết rằng bệnh P di truyền độc lập với tính trạng nhóm máu và không xảy ra đột biến. 

c31.png 
Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Xác định được chính xác kiểu gen của 6 người.
II. Có tối đa 3 người mang kiểu gen đồng hợp về nhóm máu.
III. Xác suất sinh con có máu O và bị bệnh P của cặp 7-8 là 1/36.
IV. Xác suất sinh con trai có máu A và không bị bệnh P của cặp 7-8 là 5/72.

A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
tranbaongoc080520 chỉ có I, III, IV thôi phải không moon
Em thấy II sai vì chỉ có 2 thôi
5 Tháng 6 lúc 23:48
trangHM (1) IAIO x (2) IBIO
-> (5) IOIO
(6) IAIB
(7) IAIO
-------------
(3) IBIO x (4) IBIO
-> (8) : 2/3 IBIO : 1/3 IBIB
(9) IOIO
Chỗ 3 là 3 người có thể có KG đồng hợp về nhóm máu do họ nói “ TỐI ĐA “
=> ý II ĐÚNG
6 Tháng 6 lúc 2:11 Cảm ơn
tranbaongoc080520 Em cảm ơn ạ
7 Tháng 6 lúc 8:27 Cảm ơn
huyenchi162 giải hộ e câu này với ạ
14 Tháng 6 lúc 0:8
trangHM Full nè
Xét bệnh p :
1 x 2 -> (6) bị bệnh -> bệnh do gen lặn qđ
Nếu bệnh do gẹn lặn / X => (6) là con gái bị bệnh -> bố (1) phải bị bệnh
=> LOẠI
=> Bệnh do gen lặn/ NST thường
Quy ước : A_ : BT ; aa : bị bệnh p
Xác định chính xác được KG của :
1. Aa IAIO x 2. Aa IBIO
6. aa IAIB
3. aa IBIO x 4. Aa IBIO
9. aa IOIO
=> ý I ĐÚNG
------------------
Số người đồng hợp KG về nhóm máu
5. IOIO ; 9. IOIO
Ta có : 3. IBIO x 4. IBIO
=> 8. có thể có KG ĐH : 2/3 IBIO ; 1/3 IBIB
=> có TỐI ĐA 3 người có KG ĐH về nhóm máu => ý II ĐÚNG
---------------------
7. ( 1/3 AA ; 2/3 Aa ) x 8. Aa => sinh ra con bị bệnh p (aa) = 1/6
7. IAIO x 8. ( 1/3 IBIB , 2/3IBIO )
=> sinh ra con nhóm máu O : 1/6
=> Vậy sx cần tìm = 1/36 => III ĐÚNG
-------------------
sinh ra con KO bị bệnh p = 5/6
sinh ra con nhóm máu A = 1/6 IAIO
sx sinh ra con TRAI = 1/2
=> sx cần tìm = 5/72 => IV ĐÚNG
=> CHỌN A
16 Tháng 6 lúc 11:34 Cảm ơn
suquynho193 giúp em với ạ
15 Tháng 6 lúc 21:28
ngoclonga2 e hỏi chỗ nào
15 Tháng 6 lúc 21:29 Cảm ơn
ngoclonga2 ý I. 126349
ý II.589
ý 3,4 tự tính
15 Tháng 6 lúc 21:34 Cảm ơn
suquynho193 Long owiiii :[ giúp với
15 Tháng 6 lúc 21:57 Cảm ơn
suquynho193 Long ơi giúp với . :[ đang vấp đây Hmmmmm
15 Tháng 6 lúc 21:57 Cảm ơn
ngoclonga2 vấp chỗ nào mi ý mấy
15 Tháng 6 lúc 23:0 Cảm ơn
trangHM Xét bệnh p :
1 x 2 -> (6) bị bệnh -> bệnh do gen lặn qđ
Nếu bệnh do gẹn lặn / X => (6) là con gái bị bệnh -> bố (1) phải bị bệnh
=> LOẠI
=> Bệnh do gen lặn/ NST thường
Quy ước : A_ : BT ; aa : bị bệnh p
Xác định chính xác được KG của :
1. Aa IAIO x 2. Aa IBIO
6. aa IAIB
3. aa IBIO x 4. Aa IBIO
9. aa IOIO
=> ý I ĐÚNG
------------------
Số người đồng hợp KG về nhóm máu
5. IOIO ; 9. IOIO
Ta có : 3. IBIO x 4. IBIO
=> 8. có thể có KG ĐH : 2/3 IBIO ; 1/3 IBIB
=> có TỐI ĐA 3 người có KG ĐH về nhóm máu => ý II ĐÚNG
---------------------
7. ( 1/3 AA ; 2/3 Aa ) x 8. Aa => sinh ra con bị bệnh p (aa) = 1/6
7. IAIO x 8. ( 1/3 IBIB , 2/3IBIO )
=> sinh ra con nhóm máu O : 1/6
=> Vậy sx cần tìm = 1/36 => III ĐÚNG
-------------------
sinh ra con KO bị bệnh p = 5/6
sinh ra con nhóm máu A = 1/6 IAIO
sx sinh ra con TRAI = 1/2
=> sx cần tìm = 5/72 => IV ĐÚNG
=> CHỌN A
16 Tháng 6 lúc 11:34 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ