Sự di truyền bệnh P ở người do 1 trong 2 alen quy định và được thể hiện qua sơ đồ phả hệ dưới đây. Các chữ cái cho biết ?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Sự di truyền bệnh P ở người do 1 trong 2 alen quy định và được thể hiện qua sơ đồ phả hệ dưới đây. Các chữ cái cho biết ?

ID 665568.

Sự di truyền bệnh P ở người do 1 trong 2 alen quy định và được thể hiện qua sơ đồ phả hệ dưới đây. Các chữ cái cho biết các nhóm máu tương ứng của mỗi người. Biết rằng bệnh P di truyền độc lập với tính trạng nhóm máu và không xảy ra đột biến. 

c31.png 
Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Xác định được chính xác kiểu gen của 6 người.
II. Có tối đa 3 người mang kiểu gen đồng hợp về nhóm máu.
III. Xác suất sinh con có máu O và bị bệnh P của cặp 7-8 là 1/36.
IV. Xác suất sinh con trai có máu A và không bị bệnh P của cặp 7-8 là 5/72.

A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
tranbaongoc080520 chỉ có I, III, IV thôi phải không moon
Em thấy II sai vì chỉ có 2 thôi
5/6/2018 lúc 23:48
trangHM (1) IAIO x (2) IBIO
-> (5) IOIO
(6) IAIB
(7) IAIO
-------------
(3) IBIO x (4) IBIO
-> (8) : 2/3 IBIO : 1/3 IBIB
(9) IOIO
Chỗ 3 là 3 người có thể có KG đồng hợp về nhóm máu do họ nói “ TỐI ĐA “
=> ý II ĐÚNG
6/6/2018 lúc 2:11
tranbaongoc080520 Em cảm ơn ạ
7/6/2018 lúc 8:27
huyenchi162 giải hộ e câu này với ạ
14/6/2018 lúc 0:8
trangHM Full nè
Xét bệnh p :
1 x 2 -> (6) bị bệnh -> bệnh do gen lặn qđ
Nếu bệnh do gẹn lặn / X => (6) là con gái bị bệnh -> bố (1) phải bị bệnh
=> LOẠI
=> Bệnh do gen lặn/ NST thường
Quy ước : A_ : BT ; aa : bị bệnh p
Xác định chính xác được KG của :
1. Aa IAIO x 2. Aa IBIO
6. aa IAIB
3. aa IBIO x 4. Aa IBIO
9. aa IOIO
=> ý I ĐÚNG
------------------
Số người đồng hợp KG về nhóm máu
5. IOIO ; 9. IOIO
Ta có : 3. IBIO x 4. IBIO
=> 8. có thể có KG ĐH : 2/3 IBIO ; 1/3 IBIB
=> có TỐI ĐA 3 người có KG ĐH về nhóm máu => ý II ĐÚNG
---------------------
7. ( 1/3 AA ; 2/3 Aa ) x 8. Aa => sinh ra con bị bệnh p (aa) = 1/6
7. IAIO x 8. ( 1/3 IBIB , 2/3IBIO )
=> sinh ra con nhóm máu O : 1/6
=> Vậy sx cần tìm = 1/36 => III ĐÚNG
-------------------
sinh ra con KO bị bệnh p = 5/6
sinh ra con nhóm máu A = 1/6 IAIO
sx sinh ra con TRAI = 1/2
=> sx cần tìm = 5/72 => IV ĐÚNG
=> CHỌN A
16/6/2018 lúc 11:34
suquynho193 giúp em với ạ
15/6/2018 lúc 21:28
ngoclonga2 e hỏi chỗ nào
15/6/2018 lúc 21:29
ngoclonga2 ý I. 126349
ý II.589
ý 3,4 tự tính
15/6/2018 lúc 21:34
suquynho193 Long owiiii :[ giúp với
15/6/2018 lúc 21:57
suquynho193 Long ơi giúp với . :[ đang vấp đây Hmmmmm
15/6/2018 lúc 21:57
ngoclonga2 vấp chỗ nào mi ý mấy
15/6/2018 lúc 23:0
trangHM Xét bệnh p :
1 x 2 -> (6) bị bệnh -> bệnh do gen lặn qđ
Nếu bệnh do gẹn lặn / X => (6) là con gái bị bệnh -> bố (1) phải bị bệnh
=> LOẠI
=> Bệnh do gen lặn/ NST thường
Quy ước : A_ : BT ; aa : bị bệnh p
Xác định chính xác được KG của :
1. Aa IAIO x 2. Aa IBIO
6. aa IAIB
3. aa IBIO x 4. Aa IBIO
9. aa IOIO
=> ý I ĐÚNG
------------------
Số người đồng hợp KG về nhóm máu
5. IOIO ; 9. IOIO
Ta có : 3. IBIO x 4. IBIO
=> 8. có thể có KG ĐH : 2/3 IBIO ; 1/3 IBIB
=> có TỐI ĐA 3 người có KG ĐH về nhóm máu => ý II ĐÚNG
---------------------
7. ( 1/3 AA ; 2/3 Aa ) x 8. Aa => sinh ra con bị bệnh p (aa) = 1/6
7. IAIO x 8. ( 1/3 IBIB , 2/3IBIO )
=> sinh ra con nhóm máu O : 1/6
=> Vậy sx cần tìm = 1/36 => III ĐÚNG
-------------------
sinh ra con KO bị bệnh p = 5/6
sinh ra con nhóm máu A = 1/6 IAIO
sx sinh ra con TRAI = 1/2
=> sx cần tìm = 5/72 => IV ĐÚNG
=> CHỌN A
16/6/2018 lúc 11:34
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: