Sự phân hạch của hạt nhân urani {}{92}^{235}U khi hấp thụ một nơtron chậm được cho bởi phương {}0^1n + {}{92}^{235}U ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ôn tập thi học kì I môn Tiếng Anh - Buổi 2

Sự phân hạch của hạt nhân urani {}{92}^{235}U khi hấp thụ một nơtron chậm được cho bởi phương {}0^1n + {}{92}^{235}U ?

ID [662428]

Sự phân hạch của hạt nhân urani \({}_{92}^{235}U\) khi hấp thụ một nơtron chậm được cho bởi phương \({}_0^1n + {}_{92}^{235}U \to {}_{92}^{236}U \to {}_{57}^{143}La + {}_{35}^{87}Br + k.{}_0^1n\). Chọn đáp án sai?

A. Phản ứng luôn tỏa năng lượng. 
B. Có thể xảy ra phản ứng dây chuyền. 
C. k = 3.
D. Đây là phản ứng phân hạch.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Nam Trực - Nam Định - Lần 3 - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án C 3.png
Bình luận
minganle123 phản ứng nayf tỏa năng lươngj phải k
25 Tháng 6 lúc 5:0
lop12a1k54 ai giúp e cách cân bằng với
Trả lời 6 Tháng 4 lúc 16:34
reus98 mình áp dụng các công thức bảo toàn là được đó:
ta có 1+235 =236 =143+87 +k
--->236 =230 +k
---> k=6 đó
nên ta nhin vào thì thấy k=3 là sai rồi
6 Tháng 4 lúc 16:37 (1) Cảm ơn