Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là hiện tượng quang phát quang ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là hiện tượng quang phát quang ?

ID [0]

Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là hiện tượng quang phát quang ?

A.Bóng đèn dây tóc đang hoạt động.
B.Hòn than hồng.
C.Biển báo hiệu giao thông khi bị chiếu sáng.
D.Mặt Trăng.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CBiển báo hiệu giao thông khi bị chiếu sáng là hiện tượng quang phát quang.
Bình luận