Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là hiện tượng quang phát quang ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là hiện tượng quang phát quang ?

ID [526228]

Sự phát sáng của nguồn sáng nào dưới đây là hiện tượng quang phát quang ?

A. Bóng đèn dây tóc đang hoạt động.
B. Hòn than hồng.
C. Biển báo hiệu giao thông khi bị chiếu sáng.
D. Mặt Trăng.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
moonGift

Nguyễn Thị Hảo

Biển báo hiệu giao thông khi bị chiếu sáng là hiện tượng quang phát quang.
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lê Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ