Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga đã tác động gì đến nền kinh tế?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga đã tác động gì đến nền kinh tế?

ID [304304]

Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga đã tác động gì đến nền kinh tế?

A.Bước đầu tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.
B.Tạo điều kiện cho kinh tế truyền thống mạnh mẽ.
C.Kìm hãm nặng nề sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.
D.Làm cho kinh tế bị khủng hoảng, suy yếu trầm trọng.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án C
Bình luận