Tại hai điểm A và B cách nhau 8 cm có hai nguồn âm kết hợp có tần số âm 440 Hz, vận tốc truyền âm trong không khí là 352?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tại hai điểm A và B cách nhau 8 cm có hai nguồn âm kết hợp có tần số âm 440 Hz, vận tốc truyền âm trong không khí là 352?

ID [682373]

Tại hai điểm A và B cách nhau 8 cm có hai nguồn âm kết hợp có tần số âm 440 Hz, vận tốc truyền âm trong không khí là 352 cm/s. Trên AB có bao nhiêu điểm có âm nghe to nhất và nghe nhỏ nhất

A. có 19 điểm âm nghe to trừ A, B và 18 điểm nghe nhỏ.
B. có 20 điểm âm nghe to trừ A, B và 21 điểm nghe nhỏ
C. có 19 điểm âm nghe to trừ A, B và 20 điểm nghe nhỏ.
D. có 21 điểm âm nghe to trừ A, B và 20 điểm nghe nhỏ.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án C
Bình luận
ducchu0864 thầy ghi vận tốc là (m) mà ad?
20 Tháng 8 lúc 22:45
reus98 Tại hai điểm A và B cách nhau 8 m thì chuân hơn nja
số âm nghe to nhất chính là số điểm dao động với biên độ cực đại
-AB tính được -10 < k < 10 đó
số âm nghe nhỏ nhất chính là điểm dao động với biên độ cực tiểu
-AB < (k +0.5) lam da < AB
1 Tháng 11 lúc 17:55 Cảm ơn
luanantin đề có bị nhầm k vậy mod
1 Tháng 11 lúc 16:4
luanantin ...
1 Tháng 11 lúc 16:5 Cảm ơn
reus98 Tại hai điểm A và B cách nhau 8 m thì chuân hơn nja
số âm nghe to nhất chính là số điểm dao động với biên độ cực đại
-AB tính được -10 < k < 10 đó
vậy cps 19 điểm nghe âm to nhất
còn số âm nghe nhỏ nhất chính là điểm dao động với biên độ cực tiểu
-AB < (k +0.5) lam da < AB
---> - AB / lam da < k + 0. 5 < AB / lam da
----> -10.5 có 20 diểm
1 Tháng 11 lúc 17:54 Cảm ơn
phanvantu02 2019 r còn chua sửa key ad ơi -.-
Trả lời 23 Tháng 6 lúc 16:18
npnspeed Mới đây mới có chỗ báo key sai á bạn! Có lẽ chưa ai báo key sai bài này!
23 Tháng 6 lúc 16:38 (1) Cảm ơn
phanvantu02 báo ở đâu vậy ad
Trả lời 23 Tháng 6 lúc 16:42
npnspeed Chỗ Report ngay dưới đề bài!
23 Tháng 6 lúc 16:44 (3) Cảm ơn
thidaihoc23phay5diem lại không lấy dấu bằng hừm.... em chưa hiểu
Trả lời 19 Tháng 8 lúc 11:1
npnspeed Những bài từ ngày trước thì một số vẫn lấy dấu bằng đối với trường hợp này
Còn hầu hết là không lấy 2 điểm nguồn nhé.
Nếu đề là "trên đoạn" thì chắc chắn sẽ lấy dấu "="
19 Tháng 8 lúc 13:5 Cảm ơn