Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp, ngược pha nhau, cùng biên độ a, bước sóng là 10 cm. Coi biê?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp, ngược pha nhau, cùng biên độ a, bước sóng là 10 cm. Coi biê?

ID [0]

Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp, ngược pha nhau, cùng biên độ a, bước sóng là 10 cm. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách A, B những đoạn 25 cm, 35 cm sẽ dao động với biên độ bằng:

A.0
B.a
C.a√2
D.2a
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án A Ta có: \(BM - AM = 10 cm = \lambda_{ } \), mà 2 nguồn ngược pha nên \(d_2-d_1=k\lambda_{ } \) thì sẽ dao động với biên độ cực tiểu \(A_M = a - a = 0\). Chọn A.
Bình luận
chuvandanh99 - 2 nguồn ngược pha sao d1-d2=klamđa ạ

Trả lời

hauyen2000 trường hợp ngược pha thì ngược lại so với cùng pha nên điểm m có d1-d2 =k lamda thì dao động cực tiểu ,mà hai biên đọ bằng nhau nên A=0
chuvandanh99 họ làm gì cho giao động cực tiểu
chuvandanh99 vâng cảm ơn
reus98 - Thì cái này mình nhận thấy đề bài ra là :
d1 = 25 cm và d2 = 35 cm
=> d2 - d1 = 10 cm
lại có : đề cho lam đa = 10 cm
=> d2 - d1 = lam đa
mà 2 nguồn ngược pha thì : d2 - d1 = k.lam đa
=> sẽ dao động với biên độ cực tiểu
phamduyhieu - cần giải thích thêm nữa

Trả lời

dchy89 d2-d1=10=lamda. mà sóng ngược pha nên nó bị triệt tiêu => biên độ = 0