Tại phòng thí nghiệm phân tích, một mẫu nước cứng chứa các ion: Ba2+ (a mol), Ca2+ (b mol) vàđược làm mềm bằng dung dịch?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tại phòng thí nghiệm phân tích, một mẫu nước cứng chứa các ion: Ba2+ (a mol), Ca2+ (b mol) vàđược làm mềm bằng dung dịch?

ID [0]

Tại phòng thí nghiệm phân tích, một mẫu nước cứng chứa các ion: Ba2+ (a mol), Ca2+ (b mol) và Screenshot_83.png được làm mềm bằng dung dịch Ca(OH)2.
Cho tối thiểu V lít dung dịch Ca(OH)2 x mol/L vào cốc để làm giảm tổng nồng độ ion kim loại trong cốc xuống mức nhỏ nhất. Biểu thức tính V theo a, b, x là

A.
B.
C.
D.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận