Tập nghiệm S của bất phương trình {5^{x + 2}} < {left( {frac{1}{{25}}} right)^{ - x}} là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tập nghiệm S của bất phương trình {5^{x + 2}} < {left( {frac{1}{{25}}} right)^{ - x}} là

ID [743342]

Tập nghiệm \(S\) của bất phương trình \({5^{x + 2}} < {\left( {\dfrac{1}{{25}}} \right)^{ - x}}\) là

A. \(S = \left( { - \infty ;1} \right).\)
B. \(S = \left( {2; + \infty } \right).\)
C. \(S = \left( { - \infty ;2} \right).\)
D. \(S = \left( {1; + \infty } \right).\)
Đặng Công Đức
https://fb.com/ngacminhquang
Đáp án B 24.png
Bình luận
nguyenvinhquang0703 Cho em hỏi 5x là ở đâu mà ra vây ạ
Trả lời 6 Tháng 12 lúc 20:37
hoangphikiemkhach chố đó viết nhầm thôi bạn x +2 x > 2
7 Tháng 12 lúc 10:32 (2) Cảm ơn
nguyenvinhquang0703 5mũ 2x em đâu ra vậy ak
Trả lời 11 Tháng 12 lúc 22:2