Tập nghiệm $S$ của bất phương trình ${5^{x + 2}} < {\left( {\frac{1}{{25}}} \right)^{ - x}}$ là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tập nghiệm $S$ của bất phương trình ${5^{x + 2}} < {\left( {\frac{1}{{25}}} \right)^{ - x}}$ là

ID [57641]

Tập nghiệm \(S\) của bất phương trình \({5^{x + 2}} < {\left( {\dfrac{1}{{25}}} \right)^{ - x}}\) là

A.\(S = \left( { - \infty ;1} \right).\)
B.\(S = \left( {2; + \infty } \right).\)
C.\(S = \left( { - \infty ;2} \right).\)
D.\(S = \left( {1; + \infty } \right).\)
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B24.png
Bình luận
nguyenvinhquang0703 - 5mũ 2x em đâu ra vậy ak

Trả lời

nguyenvinhquang0703 - Cho em hỏi 5x là ở đâu mà ra vây ạ

Trả lời

hoangphikiemkhach chố đó viết nhầm thôi bạn x +2 x > 2