Tên gọi của ankan C4H10 có mạch cacbon không phân nhánh là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tên gọi của ankan C4H10 có mạch cacbon không phân nhánh là

ID [652830]

Tên gọi của ankan C4H10 có mạch cacbon không phân nhánh là

A. butan.
B. tetran.
C. etan.
D. đecan.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận
sinhhung Wtf :vv
Trả lời 25 Tháng 4 lúc 4:48
ngocanh13112k đm làm đã nát r click thêm câu qq này nữa ))))
25 Tháng 4 lúc 4:50 Cảm ơn
duchoa2001 cái gì vậy?????????????
25 Tháng 4 lúc 10:47
nguyenthuuyen3501 tại sao không là A ạ?
Trả lời 25 Tháng 4 lúc 15:19
ngocanh13112k thì nó là A mà )))))
25 Tháng 4 lúc 15:23 Cảm ơn
nguyenthuuyen3501 đề báo A sai ạ
25 Tháng 4 lúc 15:30 Cảm ơn
ngocanh13112k chưa có key nha ^^
25 Tháng 4 lúc 15:31 Cảm ơn
hongha610 ????????????????????????????
Trả lời 1 Tháng 5 lúc 20:13
vannhat26 A butan
1 Tháng 5 lúc 21:30 Cảm ơn
letrang2232001 ???????????///
4 Tháng 5 lúc 19:36