Tên thay thế của CH3CH(CH3)CH2CH2CHO là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tên thay thế của CH3CH(CH3)CH2CH2CHO là

ID [756107]

Tên thay thế của CH3CH(CH3)CH2CH2CHO là

A. 3-metylbutanal.
B. 3-metylpentanal.
C. 2-metylbutanal.
D. 4-metylpentanal.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

k25122001 hi hi
15 Tháng 6 lúc 11:17