Tháng 3 -1921, Đảng Bôsêvích Nga quyết định thực hiện Chính sách Kinh thế mới (NEP) trong bối cảnh nào sau đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tháng 3 -1921, Đảng Bôsêvích Nga quyết định thực hiện Chính sách Kinh thế mới (NEP) trong bối cảnh nào sau đây?

ID [304394]

Tháng 3 -1921, Đảng Bôsêvích Nga quyết định thực hiện Chính sách Kinh thế mới (NEP) trong bối cảnh nào sau đây?

A.Cuộc cải cách ruộng đất đang từng bước được hoàn thành.
B.Chính sách cộng sản thời chiến không có hiệu lực, cần thay đổi.
C.Muốn hợp tác giữa nước Nga với nước châu Âu bên ngoài.
D.Chính sách cộng sản thời chiến không còn phát huy giá trị.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án D
Bình luận