Thắng lợi nào đã cho thấy sự lớn mạnh và khả năng thắng lớn của quân ta, sự suy yếu và bất lực của quân đội Sài Gòn, khả?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thắng lợi nào đã cho thấy sự lớn mạnh và khả năng thắng lớn của quân ta, sự suy yếu và bất lực của quân đội Sài Gòn, khả?

ID [756077]

Thắng lợi nào đã cho thấy sự lớn mạnh và khả năng thắng lớn của quân ta, sự suy yếu và bất lực của quân đội Sài Gòn, khả năng can thiệp trở lại bằng quân sự của Mĩ là rất hạn chế?

A. Thắng lợi của chiến dịch Đường 14 - Phước Long.
B. Thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên.
C. Thắng lợi của chiến dịch Huế - Đà Nẵng.
D. Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN