Thành phần chính của quặng boxit là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thành phần chính của quặng boxit là

ID [659054]

Thành phần chính của quặng boxit là

A. Al2O3.2H2O.
B. CaCO3.MgCO3.
C. NaCl.KCl.
D. FeO.Cr2O3.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận