Thành phần chính của quặng pirit sắt là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thành phần chính của quặng pirit sắt là

ID [653332]

Thành phần chính của quặng pirit sắt là

A. Fe2O3
B. FeS2
C. Fe3O4
D. FeCO3
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận