Thành phần chính của quặng pirit sắt là
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Tương giao đồ thị hàm số

Thành phần chính của quặng pirit sắt là

ID [653332]

Thành phần chính của quặng pirit sắt là

A. Fe2O3
B. FeS2
C. Fe3O4
D. FeCO3
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN