Thành tựu nào sau đây là của công nghệ tế bào?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Thành tựu nào sau đây là của công nghệ tế bào?

ID [663903]

Thành tựu nào sau đây là của công nghệ tế bào?

A. Tạo giống dâu tằm có lá to. 
B. Tạo giống cừu sản xuất protein người.
C. Tạo cừu Đôly.
D. Tạo giống lợn có ưu thế lai cao.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án C
Bình luận