The hollow bone of birds makes the birds lighter, and … help them fly.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The hollow bone of birds makes the birds lighter, and … help them fly.

ID [0]

The hollow bone of birds makes the birds lighter, and … help them fly.

A. therefore
B. but
C. also
D. however
Lại Thị Lan
Đáp án A
Bình luận
nhochiha à đọc ko kĩ @@ . 14/4/2016
14 Tháng 4 lúc 23:8
pa1652000 Em tưởng sau therefore + clause
Trả lời 22 Tháng 4 lúc 18:19
alivepool99 trong trường hợp này, "therefore" mang chức năng là 1 trạng từ, đứng giữa câu nhé :v
22 Tháng 4 lúc 21:50 Cảm ơn
giang2904 mình chưa hiểu lắm
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 15:48
alivepool99 Xương rỗng làm cho chym nhẹ hơn, và ... giúp chúng bay
A. do đó
B. nhưng
C. cũng như vậy
D. tuy nhiên
=> chọn A :v
29 Tháng 4 lúc 17:12 Cảm ơn
futureinmyhand25 hai chấm vê, buồn cười vcđ
5 Tháng 6 lúc 0:49