The hollow bone of birds makes the birds lighter, and … help them fly.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The hollow bone of birds makes the birds lighter, and … help them fly.

ID [639812]

The hollow bone of birds makes the birds lighter, and … help them fly.

A.therefore
B.but
C.also
D.however
Bình luận
futureinmyhand25 - hai chấm vê, buồn cười vcđ

Trả lời

giang2904 - mình chưa hiểu lắm

Trả lời

alivepool99 Xương rỗng làm cho chym nhẹ hơn, và ... giúp chúng bay
A. do đó
B. nhưng
C. cũng như vậy
D. tuy nhiên
=> chọn A :v
pa1652000 - Em tưởng sau therefore + clause

Trả lời

alivepool99 trong trường hợp này, "therefore" mang chức năng là 1 trạng từ, đứng giữa câu nhé :v
nhochiha - à đọc ko kĩ @@ . 14/4/2016

Trả lời