The patient will not recover unless he an operation.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The patient will not recover unless he an operation.

ID [0]

The patient will not recover unless he __________ an operation.

A.had undergone
B.would undergo
C.undergoes
D.was undergoing
Thầy Lê Văn Tuấn
https://fb.com/thaylevantuan
Đáp án CCâu điều kiện loại 1: S + will + V.inf if S + V(s,es)
unless = if...not
Dịch: Bệnh nhân đó sẽ không hồi phục nếu anh ta không tiến hành phẫu thuật.
Bình luận
moonmoon228 - Nhưg đáp án trog sách của mk là underwent.
Vậy underwent có đúg ko vậy mn??

Trả lời

nguyenthidoan123 có thể sách lỗi.
sonny143 Sách nào vậy bạn, Mega với Lovebook sai key là chuyện cơm bữa nha.
samnguyenthi123 - đk 1 mà bạn, undergoes là đúng rồi

Trả lời

moonmoon228 - Câu này phải là underwent chứ đúg ko??

Trả lời

nguyenthidoan123 undergoes đúng r bạn, câu điều kiện loại 1 mà: S + will not + V.inf if S + V(s,es), if... not= unless (lời giải trên)