The staff expressed their _______ for the leadership of their boss.
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

The staff expressed their _______ for the leadership of their boss.

ID 518214.

The staff expressed their _______ for the leadership of their boss.

A. appreciate
B. appreciated
C. appreciating
D. appreciation
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
smod24h ( Ét mốt ) 2/5/2017 lúc 1:27 Link fb:
Sau tính từ sở hữu “their” cần 1 danh từ. Sau chỗ trống không tân ngữ -> Loại C
Appreciate (v) đánh giá cao
Appreciated (adj) được đánh giá cao
appreciation (n) sự đánh giá cao
Dịch: Nhân viên bày tỏ sự đánh giá cao của họ đối với khả năng lãnh đạo của sếp.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Ét mốt nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
duongthanh2002 sau chỗ trống không tân ngữ là sao ạ??
23/5/2018 lúc 22:29
alivepool99 tân ngữ là "their appreciation" đấy
23/5/2018 lúc 22:29
duongthanh2002 Ò Ò Ò
23/5/2018 lúc 22:35
luanantin lý thuyết nào của Tân ngữ và V-ing vậy, cái này ko biết
13/6/2018 lúc 21:2
samnguyenthi123 Cũng có trường hợp sau tính từ sở hữu là Ving(danh động từ)
14/6/2018 lúc 7:44
sonny143 Ving thì học bài Danh từ, Phân Từ và Mệnh đề quan hệ (phần giản lược mệnh đề quan hệ), còn Tân Ngữ chắc là bài Đại Từ ạ
14/6/2018 lúc 10:2
Sanxinh22 Tại sao sau chỗ trống không tân ngữ chọn C ạ
12/8/2018 lúc 15:30
alivepool99 loại C mà b???
12/8/2018 lúc 15:32
Ngan2k1 appreciate đánh giá cao
17/1/2019 lúc 20:9
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: