The student spent 3 hours in front of the computer screen trying to out the answer.
02432 99 98 98 MoonBook.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

The student spent 3 hours in front of the computer screen trying to out the answer.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Null

ID 755948.

The student spent 3 hours in front of the computer screen trying to __________ out the answer.

A. think
B. puzzle
C. piece
D. rub
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 13 Tháng 6 lúc 11:7 Link fb:
Cấu trúc: puzzle out (v): suy nghĩ thật kỹ để tìm ra lời giải thích, câu trả lời cho việc gì đó.
Tạm dịch: Cậu học sinh đã dành 3 giờ trước màn hình máy tính để cố gắng tìm ra câu trả lời.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
ThaoNguyenDuong2K1 puzzle out suy nghĩ kỹ để đưa ra lời giải thích
14 Tháng 6 lúc 21:2
thuyduong12 puzzle out suy nghĩ để đưa ra lời giải thích
15 Tháng 6 lúc 14:57
trannhatthong2812 lạ ta
17 Tháng 6 lúc 17:10
Synd001liver puzzle out
19 Tháng 6 lúc 16:25
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: