Theo Chính sách kinh tế mới (NEP, 1922), ở lĩnh vực tiền tệ, Nhà nước có chính sách gì?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Theo Chính sách kinh tế mới (NEP, 1922), ở lĩnh vực tiền tệ, Nhà nước có chính sách gì?

ID [786354]

Theo Chính sách kinh tế mới (NEP, 1922), ở lĩnh vực tiền tệ, Nhà nước có chính sách gì?

A. Dùng mọi loại tiền đề trao đổi buôn bán.
B. Nhà nước cho tư nhân có thể phát hành tiền.
C. Cấm sử dụng đồng đôla.
D. Phát hành đồng tiền mới.
Lại Thị Lan
Đáp án D
Bình luận