Theo Chính sách kinh tế mới (NEP, 1922), ở lĩnh vực tiền tệ, Nhà nước có chính sách gì?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Theo Chính sách kinh tế mới (NEP, 1922), ở lĩnh vực tiền tệ, Nhà nước có chính sách gì?

ID [304408]

Theo Chính sách kinh tế mới (NEP, 1922), ở lĩnh vực tiền tệ, Nhà nước có chính sách gì?

A.Dùng mọi loại tiền đề trao đổi buôn bán.
B.Nhà nước cho tư nhân có thể phát hành tiền.
C.Cấm sử dụng đồng đôla.
D.Phát hành đồng tiền mới.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án D
Bình luận
uapx19 - Phát hành đồng tiền mới vào năm 1924 chứ ạ !!?

Trả lời