Theo Đacuyn, nguyên nhân tiến hóa là do
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Theo Đacuyn, nguyên nhân tiến hóa là do

ID [304028]

Theo Đacuyn, nguyên nhân tiến hóa là do

A.tác động của CLTN thông qua đặc tính biến dị và di truyền trong điều kiện sống không ngừng thay đổi.
B.ngoại cảnh không đồng nhất và thường xuyên thay đổi là nguyên nhân làm cho các loài biến đổi.
C.ảnh hưởng của quá trình đột biến, giao phối.
D.ngoại cảnh luôn thay đổi là tác nhân gây ra đột biến và chọn lọc tự nhiên.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AĐáp án A.
B là quan niệm của Lamac.
C, D sai. Vì Đacuyn chưa đưa ra khái niệm đột biến.
Bình luận